Sağlık beyanında yeni dönem! Artık o ürünlere verilmeyecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık beyanında yeni dönem! Artık o ürünlere verilmeyecek: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karara göre, gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanımı yasaklandı. İşte detaylar...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Sağlık Beyanı Yönetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, tüketiciye sunulan ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Amacı, son tüketiciye sunulan ürünlerin sağlık beyanıyla ilgili denetimleri gerçekleştirerek tüketiciyi korumaktır.

SAĞLIK BEYANI KULLANIMI YASAKLANDI

HAP

Yeni yönetmelik, sağlık beyanlarının kullanımını düzenleyerek gıda ve takviye edici gıdalar dışındaki ürünler için sağlık beyanı kullanımını yasaklamıştır. Ancak, özel mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmaktadır. Mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanan ürünlerin tanıtım veya satışıyla ilgili yasal işlemler başlatılacaktır.

Yönetmelik, ürün tanıtımlarında dikkate alınması gereken bazı kuralları da belirlemektedir. Ürün bileşenlerinin insan sağlığına direkt veya dolaylı faydalı, hastalıkları tedavi edici veya koruyucu olduğu iddia edilemez veya ima edilemez. Ayrıca, sağlık beyanını çağrıştıran görsellerin kullanımı da yasaktır. Elektronik ortamda yapılan tanıtımlarda, ürün sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur. Ürün sahibi ve tanıtımcı, sağlık beyanından dolayı müştereken sorumludur.

TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu), sağlık beyanlarıyla ilgili denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine sahiptir. Denetimler, kurumun atadığı personel tarafından ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı her platformda gerçekleştirilir. Yönetmelik ihlalleri durumunda, mevzuata aykırı ürün tanıtımı veya satışının durdurulması, ürünlerin toplatılması ve imha edilmesi gibi idari yaptırımlar uygulanabilir. Ayrıca, sağlık beyanlarıyla ürün tanıtımı, satış, pazarlama veya reklamını yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. İnternet veya diğer elektronik ortamlarda yapılan tanıtımlar için ise ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

Bu yeni yönetmelik, 7 Haziran 2013 tarihli "Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik"i yürürlükten kaldırmıştır. Yönetmelik, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.