Bankalara fazladan ödediğiniz paralar iade ediliyor! Bunu yaparak hemen geri alın

Bankalara fazladan ödediğiniz paralar iade ediliyor! Bunu yaparak hemen geri alın
Ticaret Mahkemesi, vatandaşlardan farklı isimler başlığında komisyon toplayan bankalar hakkında kararlar aldı. Karara göre bankalar, "gider ve komisyon alacakları" adı altında aldıkları ödemeleri müşterilerine geri iade etmek zorundalar.

Bankalardan kredi kullanan vatandaşlardan farklı başlıklarda komisyonlar alındığı biliniyor. Ticaret Mahkemelerinden haksız yere komisyon alan bankalara kötü haber verildi. 4. Ticaret Mahkemesi; Bankaların kredi sözleşmelerinde bulunmayan “alınacak ücret ve komisyonlar” şeklinde müşterilerinden tahsil ettiği ödemelerin gerçekte haksız kazanç ve ödeme doğurduğuna, bu ödemenin iade edilmesi gerektiğine karar verdi.

KOMİSYON MALİYETİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI

Bankadan 1 milyon TL tutarında bir kredi kullanan bir firmanın hesabından gece yarısı 'Mükerrer Hizmet Komisyonu' başlığıyla 4 bin 200 TL kesinti yapıldı. Firma sahibi, haksız yere kesilen komisyonun iadesini talep ederek, bu konuyu İcra Dairesi'yle uzlaşmaya çalıştı. Şirket yetkilisi, komisyon ücretlerinin kendisinin bilgisi ve rızası olmadan hesaptan hukuka aykırı olarak toplandığını iddia ediyor. Firma yetkilisi, bankanın haksız yere topladığı para miktarının, bankanın haksız olarak topladığı paraya göre olması gerektiğini ve bu durumun kendisine yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini talep etmesine rağmen yanıt alamadığını söyledi.

Bankalara fazladan ödediğiniz paralar iade ediliyor

SÖZLEŞME DIŞINDA KOMİSYON ÜCRETİ ALINMAZ

Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra hukuka uygun bir karar metnine imza attı. Kararda; Hatırlatmak gerekir ki davalı bankanın davacıdan ücret ve komisyon tahsil edebilmesi için tarafların arasında imzalanan sözleşmede ücret ve komisyon alınacağının kabul edilmesi gerekmektedir. Kanun uyarınca reeskont kredisi dışındaki kredilere uygulanacak azami faiz oranı, faiz dışındaki faydaların özellikleri ve azami limitleri netleştirilerek tahsil edilecek ücret serbestçe belirlenecek.

Kararda şu ifadeler kullanıldı: "Uzlaşma kapsamında davalı bankanın, kredi işlemlerinde beklenen faize ek olarak her türlü faizi TCMB'ye bildirmesi gerekmektedir ve masraflar tahsil edilecektir ancak herhangi bir belge alınmamıştır. Davalı bankanın bu yükümlülüğe uyum konusunda sunduğu 2 adet yinelenen hizmet bedeli alındıya ilişkin herhangi bir belge ibraz edilmemesine rağmen, davalı bankanın tahsil edilmeme konusunda herhangi bir itirazı bulunmadığı için alındığı kabul edilmiştir. Başka bankaların dönemsel hizmet bedeli tahsil etme zorunluluğu bulunmadığından doğrulanamamaktadır.

MAHKEME İADEYE KARAR VERDİ

Kanun ve Yargıtay içtihadı uyarınca davalı bankanın, davacı müşterilerinden alacağı planlı hizmet bedellerini TCMB'ye bildirmemesi nedeniyle davacıya ve dolayısıyla davacıya 4.200 TL borçlu olunduğu kabul edilmiştir. İddialar meşruydu ve tarafların tacir olduğu göz önüne alındığında, davacının kovuşturma sonrasında peşin ödenen faiz talebi de makuldü. Sanık tarafından 2'nci İcra Müdürlüğü icra dosyalarına yapılan itirazların geri çekilerek yargılamaya devam edilmesine karar verildi.

Borçlunun ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmesi durumunda 1 yıl içinde açılan bir itiraz davası vardır ve davacı alacaklı özellikle başvuru formunda kapsadığı tazminat miktarını ve tazminatını talep etmiştir. Yasal süreç güvenlidir (akıcıdır) ve borçlunun itirazları yersizdir. Zorunlu olmayan infaz tazminatının yüzde 20'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar vermesi gerekiyordu. Davalının şikâyetinin alınması üzerine 2. İcra Müdürlüğü İcra Dosyasına yapılan itiraz geri çekilerek takip soruşturmasına devam edilmiş olup, davalıdan icrası mümkün olmayan bir cezanın tahsil edilmesine ve talep edilen asıl tutarın yüzde 20'sinin davacıya ödenmesine karar verilmiştir.