SWOT analizi açılımı ve örneği

SWOT analizi açılımı ve örneği
Firmaların hayatta kalabilmeleri ve geleceğe yönelik planlar yapabilmeleri için SWOT analizi oldukça önemlidir. Firmanın ilgili departmanı tarafından yapılan bu analiz ile firmanın tüm yönleri tanınır.

Bugün ekonomi dünyasının bir parçası haline gelen her işletme, geleceğe yönelik olarak daha fazla gelir elde edebilmek ve kâr elde edebilmek adına çalışmasını sürdürmektedir. Bunun için de piyasada doğrudan veya dolaylı yoldan karşılaştığı birçok faktöre karşı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bunun yanı sıra firmanın dış çevrede sahip olduğu fırsatlar ve tehditler de vardır. Bu niteliklerin her birinin iyi tespit edilmesi, bu yönlerin düzeltilmesi yahut geliştirilmesi açısından çok önemlidir. İşte bu kapsamda işletmeler SWOT analizi yaparak firmanın güçlü, zayıf yönlerini tanır ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri tespit ederler. Biz size yazımızda SWOT nedir temel olarak açıklayacağız.

SWOT ANALİZİNİN BİLEŞENLERİ

Strenght (Güçlü Yönler): SWOT analizinde firmanın sahip olduğu temel yeteneklerin, diğer rakiplere karşı güçlü olan yönlerin ve eşsiz yeteneklerin tespit edildiği analiz basamağıdır. Firmayı diğer firmalardan ayıran spesifik özellikler bu kategoriye yazılır.

Weakness (Zayıf Yönler): Her firmanın sahip olduğu güçlerin yanı sıra, diğer firmalara göre sahip olduğu zayıf yönler de bulunmaktadır. Zayıf yönlerin tespiti en az güçlü yönlerin tespiti kadar önemlidir ve bu yönlerin en düşük seviyeye indirilmesi amaçlanır.

Opportunities (Fırsatlar): Firmanın bulunduğu pazarda kendi genel yetenekleri ile elde edebileceği fırsatlar ve gelecekte elde edebileceği kazanımlar bu grupta yer alır.

Threats (Tehditler): Bu grupta firmanın piyasada karşısına çıkması olası zorluklar ve riskler yer alır. Tehditleri tolere etmek adına firma güçlü yönlerine bu tehditlere karşı bir takım özellikleri ve defansif nitelikleri eklemelidir.

Siz de bu analizi kolaylıkla kendiniz yapabilir firmanıza uygulamadan önce diğer firmalara ait swot analizi öneği üzerinden kendinize uygun olan en iyi analizi yapabilirsiniz.