İşyerine ekipman almak için kredi veren bankalar ve faiz oranları

İşyerine ekipman almak için kredi veren bankalar ve faiz oranları
İşyeri ihtiyaçlarının karşılanması kredi alınabiliniyor mu? İşte detaylar.

Tüketiciler, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya konut kredileri çekmektedir. Burada tüzel kişiler, şahıs şirketleri de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankadan kredi çekebilmektedir. İçeriğimizde işyerine ekipman almak için kredi alınabilir mi sorusunun cevabı içeriğimizde yer alacak.

Esnaf ve KOBİ’lere hibe ve krediler

Bankalar, esnaf ve KOBİ’lerin işletmelerini büyütebilmeleri için kredi ve hibe imkanları sağlamaktadır. Sıfır faizsiz krediler, kamu bankaları tarafından sağlanmaktadır. Girişimcilerin sahada aktif rol alabilmesi ve Türkiye ekonomisindeki rolünü artırmak için ekipman alınmasına da izin verilmektedir. Özellikle de KOSGEB tarafından desteklenen ekipmanların iyi bilinmesi gerekmektedir. Burada harcamaların nereye yapılacağı ve ihtiyaç duyulan malzemelerin faturalanmış olması gerekmektedir. Çünkü banka sadece kişinin işyeri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına faizsiz kredi sağlamaktadır.

KOSGEB’in ve kamu bankalarının yanında son yıllarda özel bankalar da KOBİ ve esnaflara işyeri kredi tahsisi sağlamaktadır. Burada müşterilerin her türlü talepleri bankalar tarafından göz önünde bulundurulmaktadır. Esnafların talepleri, işyerinin faaliyet göstermekte olduğu alanlara ve sektöre göre değişmektedir. Bu durum bankalar için önem taşımaktadır. Çünkü bankalar, bütün sektörler için kredi sağlayamamaktadır.

İşyeri ekipmanı için kredi

Bankalar, ekipman alacak müşterileri için özel ödeme koşulları sağlamaktadır. İşyerine ekipman almak için çekilecek krediler için 60 aya kadar vade fırsatı sağlanmaktadır. Burada müşterinin ve işyerinin finansal durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Geri ödeme planında ise 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 1 yıl ödemesiz imkanlar sağlanmaktadır. Kişi aynı zamanda, ekipmanların nerede kullanılacağını bankaya belirtmek durumundadır.

Devlet destekli krediler

Devlet, işyeri için verilen kredinin gerçekten işyeri için kullanılıp kullanılmadığını detaylı bir şekilde incelemeye almaktadır. Burada suiistimallerin önüne geçmek ve gerçekten ihtiyacı olanların kredi almasına engel olmak için çaba sarf edilmektedir.

Esnaf ve KOBİ’lerden bu durumu suiistimal edenler, bireysel ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Tabii ki bu durumda devlet de gerekli önlemleri almaktadır. Krediyi çekmek isteyen kişiden fatura talep edilmekte ve kredinin kullanıldığı alan kontrol edilmektedir. Sıfır faizli ve uzun vadeli iş yeri kredisi 1 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir.