Hükümet elini attı, bu otomobiller yarı fiyatına düştü! O tarihten sonra başlıyor

Hükümet elini attı, bu otomobiller yarı fiyatına düştü! O tarihten sonra başlıyor
Adalet Bakanı hacizli malların elden çıkarılmasına ilişkin güncellemelerin 1 Kasım'da başlatılacağını bildirdi. Yeni düzenleme ile hacizli mallar işte böyle satılacak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hacizli malların satışında yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bakan Tunç'a göre yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bakan Tunç, haczedilen malların heba olmaması için alternatif bir yöntem geliştirildiğini ifade etti. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel ise yeni düzenleme hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Ertemel'e göre yeni uygulama, borçluya öncelik tanıyacak. Böylece borçlunun malı üzerindeki hakları korunmuş olacak. Ayrıca borçlunun malı üzerindeki rehin hakkı da korunacak.

uyap hacizli mal

Yeni düzenlemeye göre hacizli malların satışı UYAP e-Satış platformu üzerinden yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin sadece Türkiye vatandaşı olmaları ve ihale konusu malın belirtilen teminat tutarını yatırmaları yeterli olacak.

Araç satın alınmaması durumunda teminatlar iade edilecek. Ancak satın alma gerçekleşirse ödemeler yasalara uygun şekilde yapılacak ve araç alıcıya devredilecek.

Yeni düzenleme sayesinde hem borçlunun, hem de alacaklının haklarının korunması hedefleniyor. Uzmanlar yeni sistemin adil bir çözüm getirebileceğini belirtiyor.